HDC: Lãi ròng quý 2 gần 29 tỷ đồng

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HOSE: HDC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2019 với lãi ròng gần 29 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2019 của HDC

Đvt: Tỷ đồng

alt

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2019 của HDC

Quý 2/2019, HDC đạt doanh thu gần 193 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản chiếm hơn 154 tỷ đồng, tăng 27% so với quý 2/2018. Lợi nhuận gộp trong kỳ ghi nhận ở mức hơn 43 tỷ đồng, tăng gần 64% so với quý 2 năm trước.

Quý 2 năm nay, Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính gần 5 tỷ đồng, tăng gần 56% so với cùng kỳ. Trong đó, khoản cổ tức, lợi nhuận được chia chiếm hơn 3 tỷ đồng, tăng 70% so với quý 2/2018.

Cộng thêm đó, trong kỳ các khoản chi phí ghi nhận giảm đồng loạt. Cụ thể, chi phí tài chính giảm hơn 52%, ở mức gần 3 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm gần 53%, ở mức hơn 1 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 17%, ở mức hơn 7 tỷ đồng.

Theo đó, HDC lãi ròng gần 29 tỷ đồng trong quý 2/2019, tăng hơn 60% so với kết quả cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, HDC đạt doanh thu gần 306 tỷ đồng, giảm gần 25% so với cùng kỳ; Công ty lãi ròng gần 38 tỷ đồng, giảm gần 13% so với lũy kế nửa đầu năm trước.

Tại thời điểm ngày 30/06/2019, giá trị tổng tài sản của HDC ở mức hơn 1,983 tỷ đồng, tăng 21% so với hồi đầu năm 2019. Trong đó, giá trị tài sản ngắn hạn ở mức hơn 1,538 tỷ đồng, tăng hơn 18% và giá trị tài sản dài hạn ở mức gần 415 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với hồi đầu năm.

Duy Na

Fili

Theo vietstock.vn