Thành lập Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn

Chính phủ ra Nghị quyết thí điểm thành lập Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn, trực thuộc UBND tỉnh

Đồng thời Chính phủ cũng giao tỉnh Quảng Ninh trình Thủ tướng quyết định chức , vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý này. 

Huyện đảo Vân Đồn. Ảnh: PV

Huyện đảo Vân Đồn. Ảnh: PV

Theo Quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội khu kinh tế Vân Đồn, đến năm 2030, huyện đảo sẽ là đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh; là trung tâm kinh tế, văn hoá khu vực; tổng giá trị sản xuất đạt 5,6 tỷ USD, quy mô dân số sẽ tăng từ 52 nghìn người (năm 2019) lên 140 nghìn người và tạo ra khoảng 89 nghìn việc làm.

Mục tiêu đến năm 2050, Vân Đồn là một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam; thành đáng sống của khu vực châu Á – Dương.

Viết Tuân
Theo Vnexpress.net